Testa di bimbo, (1920-1925) FD429 πŸ”

Lapis, carboncino su carta grigia, 18.8 x 15.9 cm. FD429

Read more

Contadino in riposo, (1920-1925) FD428πŸ”

Lapis, carboncino e gessetto bianco su carta grigia, 24 x 20.2 cm. FD428

Read more

Bambino, (1920-1925) FD427πŸ”

Matita blu su carta grigia, 26.7 x 18.2 cm. FD427

Read more
All Rights Reserved