Fruttiera e mascherina, (1954) FD470 πŸ”

Xilografia 12/30, 13.2 x 18.2 cm. FD470

Continue reading

San Bartolomeo (Il paese dello sfollato), (1943) FD469 πŸ”

Xilografia 5/30, 9.8 x 14.5 cm. FD469  

Continue reading

Paese sulla Stura, (1937) FD468 πŸ”

Xilografia 12/40, 16 x 19 cm. FD468

Continue reading

Paese sul Sangone, (1935) FD467 πŸ”

Xilografia 30/30, 11.2 x 11.2 cm. FD467

Continue reading

Campagna abruzzese, (1931) FD466 πŸ”

Xilografia 20/30, 11.2 x 11.2 cm. FD466

Continue reading

Bertoula, (1928) FD465 πŸ”

Xilografia 15/30, 14 x 17 cm. FD465

Continue reading

Poggio a Caiano, (1927) FD464 πŸ”

Xilografia 25/30, 17 x 14 cm. FD464

Continue reading

N.M. (Pera,scatola,cerini e sigaretta), (1921) FD463 πŸ”

Xilografia 9/30,Β 11.4 x 20.6 cm. FD463

Continue reading

Paese dal Lingotto, (1914) FD462 πŸ”

Xilografia 4/40, 11.8 x 17.5 cm. FD462

Continue reading

Paese con i tre camini, (1914) FD461 πŸ”

Xilografia 13/40, 11.7 x 17.7 cm. FD461

Continue reading